Informatii despre naveta

Procedura pentru decontarea navetei

Decontarea cheltuielilor cu naveta personalului didactic din învăţământ se realizează în baza prevederilor art. 105 alin. (2) lit. (f), art. 276 şi art. 304 alin. (14) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi al art. 4 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ.

Citeşte mai departe...

Autentificare