Contractul Colectiv de Muncă

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 59.276 din 2 noiembrie 2012

la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar

EMITENT:     MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 5 din 14 noiembrie 2012

 

   Înregistrat la M.M.F.P.S. - S.D.S. sub nr. 59276 din data de 02.11.2012

 

   În temeiul drepturilor garantate de Constituţia României, al art. 128 şi <LLNK 12011   62 11 202 137 52>art. 137-139 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată şi al pct. 25 din Anexa la <LLNK 12011 1260 20 301   0 18>H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform <LLNK 12011   62 11 201   0 17>Legii nr. 62/2011,

   A intervenit următorul Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar, denumit în continuare, în cuprinsul prezentului contract, C.C.M.U.N.S.A.I.P., între:

   1. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

   2. Federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ:

       - Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ;

       - Federaţia Sindicatelor din Învăţământ "Spiru Haret";

       - Federaţia Educaţiei Naţionale.

 

Descărcați varianta pdf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autentificare